Health Check


2Foqus heeft een Data & Analytics Health Check ontwikkeld waarmee potentiële probleemgebieden geïdentificeerd kunnen worden en je een verbeterplan krijgt aangereikt. Dit verbeterplan beschrijft op welke wijze jouw organisatie continu kan verbeteren bij het implementeren en gebruiken van de Business Intelligence oplossingen. Denk hierbij aan producten zoals QlikView, Qlik Sense, Qlik NPrinting, Power BI, Power Apps en Microsoft Azure onderdelen.

Case: Actief Werkt

“Met Qlik Sense zijn onze marges verbeterd – cruciaal in een branche waar marges continu enorm onder druk staan.”

Marcel Passier Stok, Business Controller

Lees de hele case

Onze aanpak


  • Kick-Off (door projectleider);
  • Analyse door Business Intelligence Consultant;
  • Review van belangrijkste Business Intelligence onderdelen;
  • Review van taken, architectuur, performance en autorisaties;
  • Terugkoppeling aan de opdrachtgever van alle resultaten.

De Health Check helpt de organisatie om op korte en/of op lange termijn het meeste uit het Business Intelligence platform te halen, door te controleren of de Business Intelligence producten zo efficiënt mogelijk zijn ingericht en worden gebruikt, de implementatie schaalbaar is en men kan inspringen op de veranderende informatiebehoefte.

Tijdens de Health Check


Onze Business Intelligence Consultant gaat de huidige Business Intelligence omgeving analyseren met behulp van een door 2Foqus ontwikkelde methode. Op basis van de diagnose zal de Business Intelligence Consultant verbetervoorstellen opstellen.

In nauwe samenspraak met jouw organisatie zullen de voorstellen uitgewerkt worden om ook in de toekomst de kwaliteit en performance de Business Intelligence omgeving en daarmee de applicaties te waarborgen.

Je ontvangt na de uitvoering van het Health Check een adviesrapport met sterke en zwakke punten, gebruiksstatistieken en aanbevelingen over de verschillende onderdelen. In dit rapport identificeren we mogelijke verbeteringen op het gebied van performance, security en stabiliteit door gebruik te maken van bestaande of nieuwe technologieën, producten of best practices.

De Health Check richt zich primair op de bevindingen en aanbevelingen. In het rapport wordt per bevinding aangegeven wat de oplossingsrichting is, wat de te verwachten verbetering is en wat de eventuele kosten zijn.

Gerelateerde oplossingen


Qlik Sense

Het data analytics platform dat ervoor zorgt dat bedrijven op allerlei niveaus meer uit hun data kunnen halen. Combineer alle databronnen, hoe groot of complex het ook is. Creëer vervolgens in een handomdraai de mooiste visualisaties.

Power BI

Power BI geeft beslissers op elk niveau inzicht in voor hen relevante informatie. Anytime, anyplace en via any device. Zo kan je gemakkelijker en beter sturen op de doelen voor de toekomst.

TimeXtender

TimeXtender wordt gebruikt voor het opzetten van een flexibel data management platform. TimeXtender helpt bij het voorbereiden en beheren van uw data ten behoeve van analyses en A.I. en dit alles zonder een regel code te schrijven!