Analytics en Data Discovery voor de Zorgsector


Om als zorginstelling de informatievoorziening op orde te krijgen én om als organisatie meer datagedreven te kunnen werken groeit de behoefte aan een gestructureerde informatiehuishouding. Dit is de basis om uiteindelijk op elk niveau binnen de organisatie (operationeel en strategisch) effectief te sturen.

Werk je binnen een zorgorganisatie met zelfsturende teams? Dan zul je erachter komen dat dit meer vraagt dan alleen een cultuuromslag. Deze vorm stelt duidelijke eisen aan de informatievoorziening. De beschikbaarheid van betrouwbare informatie door de hele organisatie heen is hierbij cruciaal.

Als 2Foqus helpen wij zorginstellingen bij het verkrijgen van benodigde inzichten ter ondersteuning van de operatie, het maken van de juiste keuzes en het voorzien in de informatiebehoefte van in- en externe belanghebbenden.

Case: Bugaboo

“Met Qlik analyseren we uitzonderingen tot in de kleinste details. Dit helpt ons om snel zakelijke beslissingen te nemen.”

Bashir Bare, BI specialist Bugaboo

Lees de hele case

Inzicht op een breed scala aan thema’s


Op het gebied van datamanagement en BI treffen wij in de zorgsector vraagstukken omtrent HR, Financiën, Zorglogistiek en Kwaliteit.

Binnen HR kan worden gedacht aan de jaarurensystematiek. Hierbij is het van groot belang om grip te houden op het aantal plus- en min-uren. Plus uren moeten doorgaans aan het einde van het jaar door de werkgever worden omgezet in compensatie-uren. Andere thema’s zijn: “Overuren & Verzuim, “Kwalificatie, certificering en nascholing”, “Personeelsplanning” en “Generatiebeleid”.

Bij Financieel kan naast algemeen inzicht in financiën worden gedacht aan tijdige en juiste registratie van uren en zorgproducten. Wat zijn de directe kosten en wat zijn de risico’s van onjuiste registratie? Maar ook aan het effect van de geleverde zorg. Kosten van zorg zijn in groeiende mate een actueel onderwerp. Hoe zorg je ervoor dat ervaringen, tevredenheid, uitkomsten, metingen en kosten bij elkaar komen om inzicht te geven in het effect van zorg?

Zorglogistiek is tevens een actueel thema. De publieke opinie heeft onverminderd aandacht voor wachttijden van zorgaanbieders. Wat zijn de wachttijden binnen de werkmaatschappijen verdeeld naar cliëntengroepen? In welke mate is het nu mogelijk om knelpuntanalyses uit te voeren op de zorgpaden binnen de organisatie en wat is de optimale bezetting van de aanwezige capaciteit.

De Kwaliteit van zorg is belangrijk voor de eigen organisatie alsmede voor externe stakeholders zoals patiëntenorganisaties, IGZ, gemeenten, zorgverzekeraars etc. aanleveren. Definities van indicatoren wijzigen regelmatig wat het vergelijk over de jaren bemoeilijkt. Centraal beheer van datadefinities is daarin heel welkom.

Het sturen op kwaliteit vergt de beschikking over onderliggende data en vaststelling van de juiste indicatoren. Organisaties hebben baat bij het integraal sturen op kwaliteit vanuit één SPOT.

2Foqus helpt zorginstellingen en zorg gerelateerde organisaties bij het structureren en gestructureerd beheren van de data, deze te bewerken tot eenduidige bruikbare informatie welke door de organisatie kan worden gebruikt om de juiste sturing te geven en de beste data-gedreven keuzes te maken. Dit met een continue verbetering van de bedrijfsvoering als uitgangspunt.

Gerelateerde oplossingen


Flex

De branche kenmerkt zich door een hoge snelheid van handelen en de marges zijn dun. Om flexibel te blijven en snel te kunnen schakelen is het van essentieel belang om informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar te hebben.

Transport

Wij helpen logistiek dienstverleners om efficiënter te werken op basis van hun eigen data. Het goed inrichten van logistieke ICT én gegevens helder en overzichtelijk weergeven met behulp van een Business Intelligence laag, heeft al bij veel bedrijven de ogen geopend.

TOPdesk

Wij helpen klanten van TOPdesk die tegen de grenzen aanlopen van de standaard rapportage functionaliteit die TopDesk standaard biedt. Middels de door TOPdesk aangeboden Odata-feed wordt het door ons ontwikkelde TOPdesk datamodel geladen en kan er middels het hierop aangesloten TOPdesk Reportpack direct gebruik worden gemaakt van de meest gevraagde service management rapportages.