ZORG

NEEM CONTACT OP

VOOR ONS BEKEND TERREIN,
VOOR U EEN ZORG MINDER

DATA & ANALYTICS IN DE ZORG

Om als zorginstelling de informatievoorziening op orde te krijgen én om als organisatie meer datagedreven te kunnen werken groeit de behoefte aan een gestructureerde informatiehuishouding. Dit is de basis om uiteindelijk op elk niveau binnen de organisatie (operationeel en strategisch) effectief te sturen.

Werk je binnen een zorgorganisatie met zelfsturende teams? Dan zul je erachter komen dat dit meer vraagt dan alleen een cultuuromslag. Deze vorm stelt duidelijke eisen aan de informatievoorziening. De beschikbaarheid van betrouwbare informatie door de hele organisatie heen is hierbij cruciaal.

Als 2Foqus helpen wij zorginstellingen bij het verkrijgen van benodigde inzichten ter ondersteuning van de operatie, het maken van de juiste keuzes en het voorzien in de informatiebehoefte van in- en externe belanghebbenden door middel van datamanagement en data analyse.

'"Business Intelligence biedt ons een solide basis van allerlei bronsystemen vanuit meerdere organisaties"

Ralph Ebbers 
Business Analist MEE-Vivenz

LEES MEER

INZICHT IN EEN BREED 
SCALA AAN THEMA'S

FINANCIËN

Bij Financieel kan naast algemeen inzicht in financiën worden gedacht aan tijdige en juiste registratie van uren en zorgproducten. Wat zijn de directe kosten en wat zijn de risico’s van onjuiste registratie? Maar ook aan het effect van de geleverde zorg. Kosten van zorg zijn in groeiende mate een actueel onderwerp. Hoe zorg je ervoor dat ervaringen, tevredenheid, uitkomsten, metingen en kosten bij elkaar komen om inzicht te geven in het effect van zorg?

HR

Binnen HR kan worden gedacht aan de jaarurensystematiek. Hierbij is het van groot belang om grip te houden op het aantal plus- en min-uren. Plus uren moeten doorgaans aan het einde van het jaar door de werkgever worden omgezet in compensatie-uren.
Andere thema's zijn 

KWALITEIT

De Kwaliteit van zorg is belangrijk voor de eigen organisatie alsmede voor externe stakeholders zoals patiëntenorganisaties, IGZ, gemeenten, zorgverzekeraars etc. aanleveren. Definities van indicatoren wijzigen regelmatig wat het vergelijk over de jaren bemoeilijkt. Centraal beheer van datadefinities is daarin heel welkom. Het sturen op kwaliteit vergt de beschikking over onderliggende data en vaststelling van de juiste indicatoren. Organisaties hebben baat bij het integraal sturen op kwaliteit vanuit één SPOT.

ZORGLOGISTIEK

Zorglogistiek is tevens een actueel thema. De publieke opinie heeft onverminderd aandacht voor wachttijden van zorgaanbieders. Wat zijn de wachttijden binnen de werkmaatschappijen verdeeld naar cliëntengroepen? In welke mate is het nu mogelijk om knelpuntanalyses uit te voeren op de zorgpaden binnen de organisatie en wat is de optimale bezetting van de aanwezige capaciteit.

overuren en verzuim

kwalificatie, certificering en nascholing

personeelsplanning

generatiebeleid

OP DE JUISTE PLAATS, 
DE JUISTE ZORG VOOR IEDEREEN

BEGIN VANDAAG

Business Analist MEE-Vivenz

RALPH EBBERS

"SINDS DE SAMENVOEGING VAN DE ORGANISATIES BESCHIKKEN WE NOG STEEDS OVER DATA UIT HET VERLEDEN. DEZE KUNNEN WE VERGELIJKEN MET NU. DAT VORMT DE GEFUNDEERDE BASIS VOOR BELEIDS- EN MANAGEMENTBESLUITEN BINNEN MEE-VIVENZ."

EEN GREEP UIT ONZE KLANTEN

bekijk alle referenties

SCHRIJF JE GRATIS IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van bedrijfsupdates en interessante ontwikkelingen binnen de wereld van Data & Analytics, zodat jij klaar bent voor de toekomst!

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

2Foqus gebruikt de door jou beschikbaar gestelde informatie om je op de hoogte te houden over 2Foqus en interessante data updates! Besluit je toch later om jezelf uit te schrijven dan gaat dat eenvoudig via de knop in de mail.

Privacy Preference Center