data literacy

In de dynamische wereld van vandaag, waarin data de kern vormt van zakelijke besluitvorming, is het vermogen om data te begrijpen en te interpreteren van onschatbare waarde geworden. Dit vermogen staat bekend als data literacy – de sleutel tot het ontsluiten van een schat aan inzichten en kansen voor moderne bedrijven. Maar wat houdt data literacy precies in en waarom is het zo cruciaal in dit tijdperk van Business Intelligence?

2foqus data literacy

WAT IS DATA LITERACY?

Data Literacy, of in het Nederlands datageletterdheid, is het vermogen om data te begrijpen en te analyseren om er vervolgens betekenisvolle inzichten uit te halen. Het omvat niet alleen het vermogen om cijfers te lezen, maar ook om data te interpreteren, te visualiseren en te communiceren naar niet-technische belanghebbenden. Met andere woorden:  data literacy stelt je in staat om op een kritische manier met data om te gaan en er waardevolle conclusies uit te trekken.

DATA WILL BLOW YOUR MIND..
MAAR DAN MOET JE HET WEL BEGRIJPEN!

WAAROM DATA LITERACY?

In het tijdperk van Business Intelligence, waarin organisaties enorme hoeveelheden data genereren en verzamelen, is het vermogen om data correct te begrijpen en te benutten een onmisbare competentie voor elke manager, teamleider en medewerker van een innovatief bedrijf. Zonder data literacy lopen bedrijven het risico kostbare kansen te missen en verkeerde beslissingen te nemen. Maar waarom? Veel bedrijven willen innoveren op het gebied van Data en Analytics. Zij schaffen hiervoor verschillende toolsets aan en proberen deze zelf uit te rollen. Helaas lopen zij vaak vast, doordat medewerkers niet weten hoe ze de verkregen data kunnen lezen, combineren en toepassen. Dat is waar Data Literacy komt kijken.

DATA STRATEGIE

Bij de inzet van data in de bedrijfsvoering moeten allereerst keuzes gemaakt worden. Wat zijn de strategische doelstellingen? Wat is de zogenaamde data visie? Welke data gaat gebruikt worden en wat wordt ermee gedaan om de doelstellingen te behalen? 

WIL JIJ MEER LEREN OVER DATA LITERACY?

2FOQUS Academy

Wil jij meer leren over data en hiermee jouw Data Literacy vergroten? Bekijk dan de vele trainingen die de 2Foqus Academy te bieden heeft!

DEEP DIVE INTO YOUR DATA