DATA

MANAGEMENT

In de huidige technologiegedreven wereld is het belang van gegevens niet meer te ontkennen. Gegevens, feiten, cijfers en dus data zijn de ruggengraat van elke beslissing en elk inzicht binnen uw organisatie.

Hier komt data management om de hoek kijken – de strategische aanpak van het verzamelen, opslaan, organiseren en onderhouden van gegevens om waardevolle informatie te ontsluiten en optimaal te benutten.

WAT IS DATA MANAGEMENT?

Iedere afdeling binnen je bedrijf heeft eigen feiten, cijfers, gegevens en dus data. Deze data zweeft rond binnen de organisatie en wordt per afdeling in kaart gebracht zonder één centrale plek waar alle data samenkomt. Deze flow van data kan van onschatbare waarde zijn voor een organisatie. Het geeft nieuwe inzichten geven en het is soms zelfs nodig om regel- en wetgeving na te leven. Deze data moet dan wel context krijgen en inzichtelijk worden.

Data management zorgt ervoor dat alle verschillende losse data op één centrale plek verzameld en gestructureerd wordt. Zo krijgen alle lagen van de organisatie de juiste gegevens te zien wanneer deze nodig zijn. Processen kunnen in kaart worden gebracht, er kan sneller gehandeld worden bij calamiteiten en kwaliteit kan gewaarborgd worden.   

WAAROM DATA MANAGEMENT?

Data management omvat het verzamelen van gegevens van verschillende bronnen, het opslaan ervan op een georganiseerde manier, het waarborgen van datakwaliteit en beveiliging en het faciliteren van snelle toegang tot relevante informatie voor de belanghebbenden. Juist in het tijdperk van informatie-overbelasting is het juiste gebruik van data management van vitaal belang. Zonder een doeltreffend data management framework loopt u het risico kostbare kansen te missen en inefficiënt te opereren.

“TimeXtender zorgt ervoor dat data vanuit de bestaande systemen verzameld worden en op een slimme manier aan elkaar worden gekoppeld”.

Jesse van Vreede,
Datawarehouse Ontwikkelaar PALI Group

PALI group<br />

DE VOORDELEN VAN DATA MANAGEMENT

NEEM GEGRONDE BESLISSINGEN OP BASIS VAN ACTUELE DATA

GARANDEER DE VEILIGHEID VAN JOUW DATA

Toegang tot betrouwbare gegevens stelt teams in staat om sneller nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen.

VOLDOE AAN ALLE WETGEVINGEN MET BETREKKING TOT PRIVACYGEVOELIGE DATA

DE JUISTE DATA BESCHIKBAAR WANNEER JOUW ORGANISATIE HET NODIG HEEFT

CONCURREER MET ANDERE BEDRIJVEN IN JOUW BRANCHE

Een goed data management framework kan meegroeien met uw organisatie en de toenemende gegevensbehoeften aanpakken.

BEN KLAAR VOOR BEDRIJFSGROEI

ONZE DATA MANAGEMENT OPLOSSING

Timextender

TimeXtender is een krachtig en geavanceerd platform voor datamanagement en datatransformatie. Het is ontworpen om organisaties te helpen bij het verzamelen, voorbereiden en modelleren van gegevens uit verschillende bronnen, waardoor ze gemakkelijk betekenisvolle inzichten kunnen genereren en datagestuurde beslissingen kunnen nemen.

 

2FOQUS IS

deep dive into your data