2Foqus uitgeroepen tot TimeXtender Partner of the Year

Tijdens het TimeXtender event Xtend’23 is 2Foqus uitgeroepen tot Partner of the Year voor de Benelux. Uit een groep van ruim 25 Benelux-partners, kwam 2Foqus als beste uit de bus. Een mooie bekroning voor de prestaties in uiteenlopende gebieden zoals: kennis van Microsoft diensten en Cloud infrastructuur, marketingactiviteiten, het aantal gecertificeerde consultants en tevreden gebruikers. En vooral dat laatste, daar doen we het voor. Het voorzien van onze opdrachtgevers van een flexibele en robuuste datamanagementoplossing waarmee ze prettig kunnen werken. Dit doen we al jaren voor opdrachtgevers zoals Cornelissen Groep, Pali Group, Libéma en Peka Kroef.

TimeXtender Xperts

Naast de verkiezing tot Partner of the Year, werden ook nog eens onze consultants Bas Hopstaken en Devin Tiemens benoemd tot TimeXtender Xperts. Een erkenning voor hun inzet in het uitdragen van het product, hun actieve bijdrage in de TimeXtender community om andere partners te helpen en het meedenken in de ontwikkeling van het product TimeXtender. Met de benoeming van Bas en Devin is 2Foqus de tweede partner met twee TimeXtender Xperts in het team. Daar zijn we uiteraard heel trots op!

Als 2Foqus hebben we begin 2022 de doelstelling uitgesproken TimeXtender Partner of the Year te willen worden. Door extra aandacht en de inzet op productspecialisten is het ons, in een jaar van fusie en overnames, gelukt om onze doelstelling waar te maken. Een mooie prestatie die ook nog eens in het juryrapport werd aangehaald.

2Foqus TimeXtender Partner of the Year award - 2Foqus Data Analytics

Recente berichten

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Update 17 mei 2024

Er is een nieuw beveiligingslek ontdekt met als vulnerability “Privilege escalation for authenticated/anonymous user”. Het scoringssysteem CVSS V3.1 detecteert dit als high (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.8 (High).

Check hier hoe je het kan oplossen.

Lees meer