Highlights Xtend24 | TimeXtender Partner Event 

Op 22 en 23 mei 2024 vond het TimeXtender Partner Event Xtend24 plaats in het prachtige Stockholm. Ook dit jaar was 2Foqus weer van de partij. Naast waardevolle netwerkmogelijkheden werden tijdens dit event de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van TimeXtender gedeeld. Graag delen we hier de hoogtepunten.

Lancering: TimeXtender Holistic Data Suite

In januari hebben we gedeeld dat TimeXtender Exmon heeft overgenomen. Nu heeft TimeXtender de Holistic Data Suite gelanceerd, wat gebaseerd is op Exmon. De komende tijd zal dit steeds verder in TimeXtender geïntegreerd worden, zodat de look en feel overeenkomt met TimeXtender.

De TimeXtender Holistic Data Suite bestaat uit de volgende producten:

TimeXtender Data Integration

Dit was voorheen bekend als TimeXtender V6XXX/TimeXtender SaaS. In dit product kun je de data infrastructuur opbouwen van data ingestion, data transformatie en data modellering, tot het opleveren van correcte, betrouwbare data voor data analyses in o.a. Power BI en Qlik. Hierin worden veel verschillende data infrastructuren ondersteund zoals Azure, Snowflake, Amazon AWS en Fabric.

TimeXtender Master Data Management

Dit kun je ook wel ‘the home for homeless data’ noemen. Oftewel, data die niet vastgelegd is (of kan worden) in de bestaande applicaties. Denk aan budgetten, prognoses of bepaalde mappings van data die vaak in Excel bestanden worden vastgelegd. Nadeel hiervan is dat hier makkelijk fouten in gemaakt kunnen worden.

TimeXtender Master Data Management zorgt ervoor dat je die data via een eenvoudige webbased pagina kunt beheren. Zo kan je rechten toekennen, checks uitvoeren of de ingevoerde data aan vooraf bepaalde voorwaarden voldoet, en uitgebreide logging van wijzigingen aanzetten. Indien stamdata (denk aan klanten, artikelen, leveranciers e.d.) in meerdere systemen vastgelegd wordt, kan met behulp van TimeXtender Master Data Management een overkoepelende centrale dataset gecreëerd worden voor deze data. Het resultaat kan vervolgens gemakkelijk weer ingelezen worden in TimeXtender Data Integration.

TimeXtender Data Quality

Met TimeXtender Data Quality wordt de datakwaliteit bewaakt. Dit kun je toepassen op data in een Data Warehouse, maar ook rechtstreeks op data in de databron. Vooraf kan je verschillende kwaliteitsregels definiëren waaraan de data moet voldoen. Voldoet de data niet aan de regels? Laat dan een automatische mail versturen naar de data-eigenaren: zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de datakwaliteit. In de mail of webbased portal zien de data-eigenaren direct welke data niet voldoet aan de datakwaliteitseisen. Vervolgens kunnen ze de data in de databron corrigeren.

TimeXtender Orchestration

In TimeXtender Orchestration kunnen TimeXtender reloads gepland worden. Naast het plannen van reloads, kan er ook een visuele weergave van het reload proces gemaakt worden die je vervolgens via een webbased portal kunt raadplegen. Beheerders van TimeXtender, of zelfs datagebruikers, kunnen toegang krijgen tot deze portal. Hierin is direct de huidige status van verschillende reloads te zien, inclusief de logging. Mocht een reload mislukt zijn, is direct de impact ervan te zien op andere reloads – je kan hiervan een automatische e-mail ontvangen. Ook kan je vanuit de portal reloads starten. Naast TimeXtender reloads kunnen er ook andere taken getriggerd worden vanuit TimeXtender Orchestration zoals PowerShell Scripts, Azure Data Factory pipelines, Power BI reloads of Qlik reloads.

Alle bovengenoemde producten kunnen los van elkaar aangeschaft worden. Met TimeXtender Holistic Data Suite kunnen alle behoeften met betrekking tot. data warehousing, master data management, datakwaliteit en het orkestreren van al deze taken vervuld worden.

TimeXtender Data Integration

Het zal je niet verbazen, maar de nieuwe versie van TimeXtender zal uiteindelijk een volledige SaaS oplossing worden. We verwachten niet dat dit op korte termijn zal gebeuren, maar weet wel dat dit uiteindelijk het plan is met de 6XXX versie. Wil je gebruik blijven maken van de on-premise versie, dan hebben we goed nieuws voor je.

TimeXtender Classic

Naast TimeXtender Data Integration, blijft TimeXtender Classic ook beschikbaar als volledig ondersteund product. Hiermee wordt de huidige TimeXtender V20.10.x versie bedoeld. Voorheen was dit product aangeduid als een Long Time Support (LTS) versie wat betekende dat uiteindelijk iedereen moest migreren naar TimeXtender Data Integration. TimeXtender heeft besloten dit product voortaan TimeXtender Classic te noemen, ook is het geen LTS versie meer, maar een volwaardig product. En dat betekent dat het product ook doorontwikkeld blijft worden. TimeXtender Classic werkt alleen met volledig SQL-based infrastructuur, dus niet met Azure Data Lake, Snowflake, AWS of Fabric.

What’s next?

Unified Portal Redisign

De Exmon en TimeXtender portal zullen met elkaar geïntegreerd worden, waardoor er dezelfde look and feel ontstaat.

Fabric/OneLake ondersteuning

Zoals in een eerder artikel gedeeld is TimeXtender druk bezig om Fabric te ondersteunen. Dit gaan ze in fases uitrollen. De eerste fase is inmiddels afgerond waardoor het mogelijk is om de data in de ODX op te slaan in Fabric/OneLake. Momenteel zijn ze bezig om ook de ondersteuning voor de n Fabric/OneLake vanuit TimeXtender mogelijk te maken. Hierdoor worden ook transformaties in Fabric/OneLake mogelijk.

End-to-end data lineage

Naast Exmon heeft TimeXtender ook BI-builders overgenomen. Hierdoor heeft TimeXtender meer kennis in huis over het integreren van datalineage tot en met het rapport/dashboard. Het idee is om de data lineage verder uit te breiden zodat je met deze extra functionaliteit daadwerkelijk kan analyseren of een specifiek veld gebruikt wordt in een Power BI en/of Qlik dashboard, en mogelijk zelfs in welk object.

Team development

TimeXtender heeft daarnaast aangegeven dat team development verbeterd zal worden. Op welke wijze is nog niet bekend, maar wij verwachten dat onderdelen weer gelocked kunnen worden waardoor je niet meer elkaars onderdelen kan overschrijven met een corrupte repository tot gevolg.

Meld je aan: TimeXtender User Day | Fall ’24

Wil je bovenstaande producten uit de TimeXtender Holistic Data Suite zelf in actie zien? Inclusief de laatste ontwikkelingen en trends verteld door onze TimeXtender experts?

Schrijf je dan nu in voor het TimeXtender Xperience event op 10-10-2024 van 10.00 tot 14.00 in Rotterdam. Registratie is gratis, en voor de lunch wordt gezorgd.

Of meld je hier direct aan voor het TimeXtender Event

Naam(Vereist)

Recente berichten

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Update 17 mei 2024

Er is een nieuw beveiligingslek ontdekt met als vulnerability “Privilege escalation for authenticated/anonymous user”. Het scoringssysteem CVSS V3.1 detecteert dit als high (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.8 (High).

Check hier hoe je het kan oplossen.

Lees meer
Nieuw! De Academy terugkomdagen!

Nieuw! De Academy terugkomdagen!

Heb jij onlangs of alweer een tijd geleden een Qlik-training bij ons gevolgd? Dan is de Academy terugkomdag echt iets voor jou! Een van onze experts komt een dag lang bij jou op locatie en helpt jou met de trainingsonderdelen waar je moeite mee hebt of waar je nog geen gebruik van maakt. Overwin samen de problemen waar je tegenaan loopt en leer meer over het werken met Qlik zodat je nóg meer uit het platform kunt halen. Jouw persoonlijke en professionele behoeften staan centraal in deze op maat gemaakte sessie.

Lees meer