Cloudspecialist Broad Horizon gaat verder onder de naam The Digital Neighborhood

Broad Horizon, de IT-groep waar wij als 2Foqus ons in december 2022 bij hebben aangesloten, maakt vandaag bekend dat het verder gaat onder de naam The Digital Neighborhood. Deze rebranding sluit aan op de groeistrategie van de groep. Het wil zich hiermee positioneren als dé community voor expertise op het gebied van de cloud en de oplossingen van Microsoft in het bijzonder.

Over The Digital Neighborhood

The Digital Neighborhood is dé IT-groep met diepgaande kennis van de cloud, Microsoft-oplossingen en data. Het is een groeiende community van 11 ondernemende technologiebedrijven en meer dan duizend IT-specialisten. Elk van de bedrijven heeft een leidende positie in zijn specialisme. The Digital Neighborhood is in zeven landen actief binnen de Benelux, Duitsland en Scandinavië en bestaat uit True, DMP, Pink Elephant, Cmotions, Focus Enterprise Solutions, GAC, Delegate, Projectum, Sulava, Iquality en 2Foqus. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

Als 2Foqus zijn wij trots een van de elf zelfstandig opererende technologiebedrijven binnen The Digital Neighborhood te zijn. Met behoud van onze eigen merknaam en karakter zijn we in staat om meer mogelijkheden aan onze klanten, medewerkers en partners te bieden. Meer kennis, meer oplossingen en meer groeimogelijkheden.

Wil je meer over The Digital Neighborhood weten, lees dan het volledige persbericht.

Recente berichten

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Update 17 mei 2024

Er is een nieuw beveiligingslek ontdekt met als vulnerability “Privilege escalation for authenticated/anonymous user”. Het scoringssysteem CVSS V3.1 detecteert dit als high (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.8 (High).

Check hier hoe je het kan oplossen.

Lees meer