Deep dive into Qlik Cloud en leer meer over samenwerken & optimaliseren

– door Michiel Hofsteenge
“Qlik Cloud heeft mijn organisatie gered!” Dat is natuurlijk één van de mooiste complimenten die je als organisatie kan krijgen van een klant. Waarom deze klant zo enthousiast is, leg ik graag uit in mijn 7-delige blog over de mogelijkheden en inhoud van Qlik Cloud. Mijn naam is Michiel Hofsteenge, consultant bij 2Foqus en Qlik Cloud fanaat.

Samenwerken en Optimaliseren in Qlik Cloud

In de snel evoluerende wereld van business intelligence en datavisualisatie is samenwerking essentieel voor het succes van organisaties. Qlik Cloud biedt geavanceerde samenwerkingsmogelijkheden om teams te helpen beter samen te werken en waardevolle inzichten te delen. In deze blog ga ik dieper in op enkele cruciale samenwerkingsfuncties van Qlik Cloud, met speciale aandacht voor notes, subscriptions en alerting.

Samenwerken in Qlik via Notes

Een van de meest effectieve manieren om samen te werken aan datavisualisaties is door middel van notes. Met notes kunnen gebruikers opmerkingen toevoegen aan specifieke elementen binnen een dashboard of rapport. Dit stelt je organisatie in staat om ideeën te delen, vragen te stellen en waardevolle inzichten te communiceren zonder dit te mailen. Het voordeel is dat direct meerdere mensen je opmerkingen zien. Als communicatie per mail gaat, kan het zijn dat mensen worden vergeten. Of als je naar een collega toe loopt om informatie te verduidelijken, blijft dit tussen jullie.

Bovendien maakt Notes een gestroomlijnde samenwerking mogelijk doordat opmerkingen direct gekoppeld zijn aan specifieke knelpunten in de data. Dit helpt bij het verminderen van miscommunicatie en zorgt ervoor dat alle opmerkingen nauwkeurig gerelateerd zijn aan het besproken onderwerp. Ik zie hier ook vooral kansen rondom master data management. Wat is de waarheid en klopt alles nog in het datamodel?

Samenwerken en optimaliseren in Qlik met notes - 2Foqus Data Analytics

Automatiseer rapportdistributie

Een andere krachtige samenwerkingsfunctie in Qlik Cloud is het abonneren op visualisaties. Dit heet ook wel Subscriptions. Subscriptions stelt je in staat om automatisch rapporten en dashboards te distribueren naar geselecteerde ontvangers op regelmatige basis. Dit minimaliseert handmatige inspanningen bij het delen van belangrijke inzichten en zorgt ervoor dat teams altijd toegang hebben tot de meest actuele gegevens. Dit is een eerste aanzet van NPrinting in de cloud.

In een vorige blog hebben we het al over automations gehad en daarmee ook reporting services. Waar je bij automations nog een limitation hebt, is dat hier niet aan de orde. Let wel op dat de gebruiker naar wie je een mail stuurt, ook toegang heeft tot de app.

Door Subscriptions te gebruiken, kan je getriggerd worden op het ontvangen van informatie. Zeker in een beginfase is het pushen van deze informatie naar de eindgebruiker een waardevolle stap naar meer data gedreven werken.

Samenwerken en optimaliseren in Qlik met subscriptions - 2Foqus Data Analytics

Real-time waarschuwingen voor kritieke inzichten

Alerting is een cruciaal aspect rondom active intelligence. Qlik Cloud biedt een geavanceerd alertingsysteem dat je waarschuwt wanneer bepaalde vooraf gedefinieerde drempels worden overschreden. Dit stelt je in staat om onmiddellijk te reageren op kritieke situaties en pro-actief te handelen op basis van veranderende omstandigheden.

In een tijdperk waarin data de levensader van moderne bedrijven vormen, is effectieve samenwerking van vitaal belang. Door gebruik te maken van deze functies kunnen organisaties niet alleen efficiënter werken, maar ook sneller reageren op veranderende omstandigheden en waardevolle inzichten delen binnen je hele organisatie. De toekomst van samenwerken in datavisualisatie ziet er rooskleurig uit, en Qlik Cloud staat.

Recente berichten

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Update 17 mei 2024

Er is een nieuw beveiligingslek ontdekt met als vulnerability “Privilege escalation for authenticated/anonymous user”. Het scoringssysteem CVSS V3.1 detecteert dit als high (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.8 (High).

Check hier hoe je het kan oplossen.

Lees meer