Haal meer uit TOPdesk met het vernieuwde TopDesk Report Pack in Power BI

– door Jan-Willem Bastmeijer

Maak je nog geen gebruik van de vernieuwde versie van het TOPdesk Power BI Report Pack of werk je alleen maar met standaard TOPdesk rapportages? Lees dan vooral verder en ontdek hoe je meer uit TOPdesk haalt.

Jan Willem Bastmeijer 2foqus

Standaard TOPdesk rapportage

Zoals de meeste TOPdesk gebruikers al wel ervaren hebben, is de standaard rapportage set redelijk beperkt. Zo zijn er weinig visualisatiemogelijkheden en kijken de standaard rapporten te weinig over service management processen (incidenten/meldingen wijzigingen, etc.) heen. Door gebruik te maken van het Power BI Reporting Pack, worden deze beperkingen omzeild en verbanden inzichtelijk gemaakt. Gebruikers krijgen de beschikking over een complete rapportage set die ook nog eens de mogelijkheid biedt om bij analyses direct door te klikken naar incidenten in TOPdesk. In vaktermen ook wel een drill through genoemd.

Nieuwe versie TOPdesk Report Pack in Power BI

Onlangs hebben wij de nieuwe versie van het TOPdesk Report Pack gelanceerd. Bij de ontwikkeling van deze versie hebben wij ons op een drietal onderdelen gericht, namelijk:

  1. Performance
  2. Look and Feel
  3. Extra functionaliteiten

Performance

Het verbeteren van performance heeft altijd onze aandacht. Simpelweg omdat dit het gebruiksgemak ten goede komt en dit het werken prettiger maakt. De afgelopen periode hebben we meerdere verbeterslagen gemaakt. Zo zijn er extra filtermogelijkheden aan de TOPdesk rapportages toegevoegd. Vervolgens hebben wij de “expands” die standaard met de Odata feed worden meegezonden weten uit te sluiten. Voor veel organisaties betekent dit een flink performance verbetering en een snelwerkende oplossing.

Toch waren we nog niet helemaal tevreden. Er waren nog een aantal organisaties, die zeer intensief gebruik maken van TOPdesk, die tegen performance problemen aan bleven lopen. Zo liepen bijvoorbeeld de reload tijden zo ver op dat er enkel ‘s nachts of buiten kantoortijden een reload kon worden uitgevoerd. Organisaties die het betrof, konden minder dicht op de bal zitten. In sommige gevallen kon er maximaal één maand aan data worden opgehaald. En dat kan natuurlijk niet.

Om deze problemen te tackelen hebben wij nieuw onderzoek gedaan waarbij wij een nieuw TOPdesk datamodel van de grond af hebben opgebouwd. Bij elke ontwikkelstap hebben wij de uitwerking op de performance gemeten. Hiermee zijn de bottlenecks duidelijk geworden en zijn er aanpassingen doorgevoerd. Het resultaat, een veel snellere en lichtere reload waardoor het vaker en over veel langere periodes reloaden mogelijk is geworden. Dus meer data en beter inzicht.

Look & feel

De algehele opmaak van het standaard report pack (waar vanuit wij een project starten) is aangepakt. Dit zit met name in de uitlijning en aanpassing van de opgenomen visualisaties. Deze wijziging heeft gezorgd voor een verbeterde en modernere uitstraling van het report pack. Nog steeds kan er bij implementatie voor worden gekozen om het report pack aan te passen aan de huisstijl van de eigen organisatie. Denk hierbij aan het toepassen van logo, andere beeldkenmerken en het toepassen van huiskleuren.

Topdesk reporting 1 - 2Foqus Data Analytics
Topdesk reporting 2 - 2Foqus Data Analytics
Topdesk reporting 3 - 2Foqus Data Analytics

Extra functionaliteiten

Op basis van onze ervaringen met implementaties bij klanten hebben wij extra visualisaties en rapportpagina’s gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Wijzigingskalender (Change calender). Het verbeteren en uitbreiden van visualisaties en rapportages is een continu proces. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een rapportpagina die volledig gericht is op klanttevredenheid. Ook worden de eerste ideeën rondom predictive analysis ontwikkeld. Hiermee willen we inzicht verschaffen in de te verwachten drukte bij de service desk of zelfs een specifieke behandelaarsgroep.

Overstappen op de nieuwe versie

Overstappen op de nieuwe versie van de report pack is redelijk eenvoudig. Voor bestaande TOPdesk report klanten is het report pack nu beschikbaar. Afhankelijk van eventuele aanpassingen en inrichtingskeuzes die zijn gemaakt bij de afstemming van de omgeving op de eigen situatie, kan het pack direct in gebruik worden genomen.

Maak je nog geen gebruik van het TOPdesk Report pack, dan kan je direct van start gaan met deze meest krachtige versie!

Neem contact op met voor een vrijblijvende kennismaking met onze oplossing door te mailen of te bellen naar jan-willem.bastmeijer@2foqus.nl of bel naar +31 88 20 07 500.

Recente berichten

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Update 17 mei 2024

Er is een nieuw beveiligingslek ontdekt met als vulnerability “Privilege escalation for authenticated/anonymous user”. Het scoringssysteem CVSS V3.1 detecteert dit als high (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.8 (High).

Check hier hoe je het kan oplossen.

Lees meer