Samenwerking tussen LeanForms en 2Foqus: Data en efficiëntie hand in hand

Samen voor datagedreven ondernemen

LeanForms en 2Foqus bundelen hun krachten in een samenwerking. Door meer inzicht in data te verkrijgen, zijn geoptimaliseerde informatiestromen en verbeterde bedrijfsprocessen mogelijk. Na een succesvol pilotproject via de gemeente Breda, gaan de twee bedrijven nu een langere samenwerking aan.

 

​LeanForms: Digitale transformatie in bedrijfsprocessen

De expertise van LeanForms ligt in het automatiseren en digitaliseren van bedrijfsprocessen met behulp van digitale formulieren. Door slimme functies en een geïntegreerd workflow-systeem wordt een nauwkeurige en actuele set data gegenereerd. Bedrijven kunnen ook terecht bij LeanForms voor optimalisatie van bedrijfsmanagement systemen en ondersteuning door ervaren bedrijfskundige consultants.

Beide organisaties onderscheiden zich door een pragmatische aanpak. LeanForms en 2Foqus delen een gemeenschappelijk doel: Klanten voorzien van inzicht in actuele data om bedrijfsprocessen effectief te sturen. De dashboards van 2Foqus combineren data uit bijvoorbeeld LeanForms of ERP en vereenvoudigen besluitvorming. Daarnaast zorgt dit voor actuele data die altijd zichtbaar is voor zowel het management als de werkvloer.

In de toekomst

Voor beide partijen is de software een belangrijk onderdeel van het realiseren van verbeteringen bij klanten. Het combineren van beide producten zorgt ervoor dat de volgende verbeterstap richting wederzijdse klanten genomen kan worden.
De samenwerking tussen LeanForms en 2Foqus belooft niet alleen verbeteringen op het gebied van data en efficiëntie, maar ook een gezamenlijke inzet voor continue innovatie en klantgerichte oplossingen.

“LeanForms en 2Foqus delen een gemeenschappelijk doel: Klanten voorzien van inzicht in actuele data om bedrijfsprocessen effectief te sturen.”

Recente berichten

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Beveiligingslek Qlik Sense Enterprise on Windows

Update 17 mei 2024

Er is een nieuw beveiligingslek ontdekt met als vulnerability “Privilege escalation for authenticated/anonymous user”. Het scoringssysteem CVSS V3.1 detecteert dit als high (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.8 (High).

Check hier hoe je het kan oplossen.

Lees meer